Asbest Sanering - P Design - Design Renovatie

Complete asbest sanering

Bent u op zoek naar een gecertificeerd bedrijf (SC 530 gecertificeerd) dat uw asbest kan saneren van uw dak of gevel? Zoek niet verder, P-Design helpt u graag! Of het nu gaat om asbestinventarisatie of dakbedekking, bij ons zit u goed.
Het saneren van asbest dient van overheidswege altijd door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd te worden. P-Design is een deskundig gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf dat op veilige en betrouwbare wijze asbesthoudende daken verwijdert.

Asbest vanaf 2024 verboden

Asbest is schadelijk voor de gezondheid en daarom zijn asbestdaken vanaf 2024 verboden in Nederland. Dit lijkt ver weg, maar voor je het weet is het zover. Het vervangen van zo’n dak is uiteraard een kostenpost, om u te stimuleren kunt u bij de overheid een subsidie voor dergelijke projecten aanvragen.

Checklist voor asbest sanering

Wilt u weten wat er zoal komt kijken bij het verwijderen van asbest? In onderstaande checklist staat wat wij voor u kunnen betekenen:

 • Uitvoering van asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf
 • Aanvraag van een sloopvergunning
 • Controleren van het inventarisatierapport
 • Invoeren Landelijk Asbestvolgsysteem
 • Melding doen aan toezichthoudende instanties (gemeente, Inspectie SZW en de certificerende instelling)
 • Wij leveren een bezemschoon en lege ruimte aan onder het dak
 • Het verwijderen van begroeiingen en obstakels 5 meter rondom het gebouw
 • Veiligheidsvoorzieningen treffen
 • Asbestsanering
 • Vrijgave laten geven door een geaccrediteerd laboratorium
 • Opleveren van een asbestvrij dak
 • Afvoeren van de asbesthoudende dakbedekking
 • Na deze werkzaamheden sturen wij de stortbon en het vrijgaverapport op